Бюджетът трябва да е за проекти, обвързани с нуждите на държавата, подчерта Владислав Горанов

Има достатъчно пари за наука, както по линия на националния бюджет, така и по линия на европейските фондове, но не трябва да се финансират структури и научни звена”, коментира в студиото на „Здравей, България” министърът на финансите Владислав Горанов.

По темата

„Бюджетът трябва да финансира проекти, обвързани с нуждите на държавата като цяло или проекти, които са свързани с необходимостта на бизнеса за някакво развитие”, подчерта финансовият министър.

„Не приемам срещу мен да се изправи някой, който да каже „Аз съм професор или старши научен сътрудник и трябва да получавам еди-колко си”, коментира Горанов.

„Има стотици милиони средства в европейските фондове и във Фонд „Научни изследвания”, но аз не приемам, че трябва да имаме административна наука. На мен отдавна ми се губи връзката между фундаменталната наука и бизнеса и нейната добавена стойност за обществото. Науката трябва да бъде свързана с бизнеса по начин, по който бизнесът да инвестира в нея”, заяви Горанов.

„Аз нямам нищо против, когато видим нещо добро, да инвестираме в него целево. Такъв беше случаят с циклотрона на БАН, там е около 10 милиона лева общата инвестиция”, каза още финансовият министър и добави:

„Трябва колегите, които имат претенции, че създават продукт, да не са си самодостатъчни в разбирането колко са важни за обществото, а да положат малко повече усилие”. 

Финансовият министър съобщи, че до средата на ноември трябва да приключи проверката на сделката за продажбата на дипломатически клуб "Бояна". "Тази част от информацията, която не е данъчно-осигурителна тайна, ще бъде публично оповестена. Това, което ми е известно е, че сделката е реализирана със заемни средства. Въпросът е дали цената, платена за този имот, е справедлива или не", заяви Горанов.