Разговор с автора на книгата в "Часът на Милен Цветков"