Това обяви министър Деница Сачева

Министерството на труда и социалната политика предлага намаляване на минималния изискуем стаж за придобиване на право на платен годишен отпуск - от 8 на 4 месеца. Това съобщи на семинар за журналисти социалният министър Деница Сачева.

В момента в Кодекса на труда е записано, че при постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си годишен отпуск, когато придобие най-малко 8 месеца трудов стаж. В съответствие със законодателството на Европейския съюз, министерството е направило предложения за намаляване на максималния период за сумирано изчисляване на работното време от 6 на 4 месеца.

Държавата обмисля промени за първите пенсионери с втора пенсия

Предлага се и възможност чрез договаряне между социалните партньори да има по-голяма продължителност на извънредния труд в една календарна година - до 300 часа, посочи министърът на труда и социалната политика. Ще се запази общоприложимото ограничение за такъв до 150 часа, но в случай, че работодатели и синдикати се договорят за увеличението му. Според Сачева това е и своеобразен тест за развитието на индустриалните отношения в страната.

Сачева: Нищо от постигнатото като права и възможности за хората с увреждания няма да се ревизира

В частта за усъвършенстване на социалния диалог и колективното трудово договаряне се предлага възможност за допълнителна разпоредба, която ще определи  понятията отрасъл и бранш, както и прецизиране на разпоредбите, свързани с колективното трудово договаряне и разпростиране на колективните трудови договори. Обсъждат се и промени по отношение на командированите работници, като се предвижда да се гарантира освен минималната работна заплата за приемащата държава, така и всички допълнителни възнаграждения там.

Деница Сачева е сезирала прокуратурата за нарушенията в центъра в Пловдив (ВИДЕО)

Предлага се и по-висок размер на санкцията за при използване на недеклариран труд. Тя се налага при три или повече нарушения.  Конкретните текстове за предложения за промени в Кодекса на труда ще са готови ще са готови до края на март. Те ще бъдат публикувани за обществено обсъждане.

До края на март ще бъдат предложени промени в КСО, свързани с фазата за изплащане на вторите пенсии, каза социалният министър Деница Сачева. В текстовете, които предстои да бъдат публикувани за обществено обсъждане от втората половина на март, се предвижда да бъдат предложени различни пенсионни продукти, които да се изплащат от УПФ.

Пожизнена пенсия за старост ще се изплаща, когато размерът на средствата по индивидуалната партида позволява отпускането на такава пожизнена пенсия за старост в месечен размер не по-малък от 15 процента от размера на минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, или 37,50 лв. на месец при правилата от юли. Ако парите в личната партида не стигат за отпускане на пожизнена пенсия, но са повече от размера на три минимални пенсии, ще се дава разсрочена пенсия.

Тя ще се плаща спрямо средната продължителност на живота. За тези, в в чиито партиди са натрупани по-малко пари, отколкото е размерът на 3 минимални пенсии, пък е предвидено еднократно получаване на парите.

  1. Получавайте безплатно най-важното от деня в пощата си