Синдикати, работодатели и правителство сядат на масата за прегови

Болничните - отново на дневен ред. Синдикати, работодатели и правителство сядат на масата за прегови, за да обсъдят как да се справят с фалшивите бележки.

ДИАГНОЗА „ФАЛШИВ БОЛНИЧЕН”: Какви ще са наказанията за лекарите и пациентите?

До момента, спорът е основно в посока кой, трябва да плаща първите 3 дни по болест и как да се ограничат злоупотребите.

Държавата не подкрепя искането НОИ да изплаща първите три дни болнични

Още по-строги мерки за борбата с фиктивните болнични