Това декларират от централата в писмо до Иван Гешев

ТЕЦ „Бобов дол“ декларира с писмо до главния прокурор Иван Гешев намерение да спре горенето на нерегламентирани отпадъци. Това става след проверка, възложена от Върховната административна прокуратура (ВАП) на министъра на околната среда и водите, съобщават от прокуратурата. 

ВАП разпореди на Емил Димитров лично да извърши проверка на ТЕЦ "Бобов дол"

Проверката се наложи заради голямата обществена значимост на проблема, свързан със замърсяването на околната среда от дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ и възможните неблагоприятни последици за здравето на хората, живеещи в населените места в близост до съоръженията.

В получения във ВАП доклад се казва, че със заповед на екоминистъра, експерти от РИОСВ - Перник, РИОСВ - Враца, РИОСВ - София и РИОСВ - Стара Загора са извършили комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, включваща изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

МОСВ принудително спря работата на ТЕЦ „Бобов дол“

Установени били нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство: несъответствие с изискванията на автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии; липса на охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството, а за останалите отпадъци - липсващи съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване. Констатирано било и неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, използваем единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация. 

В доклада се сочи още, че е издадена принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

Прокуратурата и полицията влязоха в ТЕЦ „Бобов дол“

Същевременно Иван Гешев е получил писмо от изпълнителния директор на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД, в което ръководителят на централата изразява намерение да се спре горенето на отпадъци и в кратки срокове да се предприемат действия от страна на дружеството за промяна на комплексното  разрешително в частта използване на горива и да премахне РДФ горивото като част от използваната горивна база, за което се е обърнал и към МОСВ и РИОСВ – Перник.

Абонирайте се БЕЗПЛАТНО за информационния бюлетин на nova.bg ТУК, за да получавате най-важните новини от деня на електронната си поща.