Те били внос от Полша

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) възбрани и насочи за унищожаване 9 900 кг замразени пилешки бутчета от Полша, замърсени със салмонела.

Всички партиди са спрени още при пристигането им в България до получаване на резултата от лабораторното изпитване и не са пускани в продажба. Резултатът от изпитването е получен на в сряда.

В Сингапур вечерят с пилешко, отгледано в лаборатория

Съгласно законодателството в областта на храните е изготвено уведомление по Системата за бързо съобщаване на храни и фуражи (RASFF) за известяване на полските компетентни власти.