Фискалният резерв е в размер на 8,5 милиарда лева

Фискалният резерв на държавата към днешната дата е в размер на 8,5 милиарда лева. Това обяви финансовият министър в оставка Кирил Ананиев в Народното събрание.

Парите от Сребърния фонд не са използвани за финансиране на разходи на правителството и са в отделна сметка в рамките на фискалния резерв. В тази отделна сметка има 3,3 милиарда лева и те са непокътнати, съобщи още Ананиев.

„Не сме си позволили от създаването на фонда една стотинка да бъде взета от този фонд и да се финансират други разходи от държавния бюджет. Всичко останало са средства, които временно могат да бъдат използвани за покриване на разходи от бюджета“, каза Ананиев.

 

 

Държавният бюджет за първото тримесечие на 2021 г. е отчел дефицит в размер на 619 400 000 лв., или 0,5% от брутния вътрешен продукт. Това стана ясно от данните, които финансовият министър в оставка Кирил Ананиев отчете пред Народното събрание.

От началото на пандемията до 31 март 2021 г. сме извършили разходи, свързани с мерките за борба с COVID-19 в размер на 5,1 млрд. лева, заяви финансовият министър в оставка.

По време на изслушването си в парламента Ананиев подчерта, че от тази сума 1,8 млрд. лева са отишли за подкрепа на домакинствата, 2,2 млрд. лева за бизнеса, а 1,1 млрд. лева за онези органи на държавно управление, натоварени с дейностите по овладяване на пандемията и преодоляване на негативните последици от нея.

314 млн. лева са изразходвани за добавката от 50лв. към пенсиите на всички пенсионери от януари до март тази година.

"По предварителни данни приходите, помощите и даренията по консолидираната фискална програма към март 2021 г. са в размер на 11 млрд. 348 млн. и 100 хил. лв., 23,8 % от годишния разчет. Съпоставени със същия период на предходната година, когато приходите в бюджета все още не бяха засегнати от негативните ефекти от избухването на пандемията, постъпленията към март 2021 г. нарастват с 370 млн. и 800 хил. лв., което представлява ръст от 3.4%", каза Ананиев.

"Общата сума на данъчните постъпления, включително приходите от осигурителни вноски, възлизат на 8 млрд. 830 млн. и 300 хил. лв., което представлява 23.8 от планираните данъчни приходи. Приходите от данъци и осигурителни вноски нарастват с 249 млн. и 600 хил. лв. спрямо отчетените за първото тримесечие на предходната година. Върху данъчните приходи оказват влияние приетите законодателни промени в крайните срокове за подаване на годишните данъчни декларации", отчете още Ананиев.

Той обърна внимание, че приходите от преки данъци са в размер са 1 млрд. 263 млн. и 200 хил. лв. или 18.1% от предвидените в разчетите за годината, а постъпленията от косвени данъци са 25.8% от разчетените за годината. Кирил Ананиев заяви, че приходите от социални и здравноосигурителни вноски възлизат над 2 млрд. лв., което представлява 24.2% от разчетите за годината.

"България въведе едни от най-либералните режими по отношение на ограничаване на дейността на стопанските субекти, поради което имаме една добра събираемост на данъчни приходи", каза още министърът в оставка.