ВАП предаде случая на няколко министри и Столичната община

Върховна административна прокуратура поиска проверка на незаконно строителство в чашката на язовир „Искър“, нерегламентирано изсичане на дървесна растителност и замърсявания, съобщават от ведомството.

Жители на Герман недоволстват заради почистване на река Искър

ВАП разпореди на служебния министър на земеделието храните и горите, служебния министър на околната среда и водите, служебния министър на регионалното развитие и благоустройството и на Столичната община да бъде извършена проверка, свързана с обстоятелствата по случая. Прокуратурата се самосезира по информация на медиите.

Събраха близо 5000 т отпадъци при пролетното почистване на София

Контролните органи трябва да установят има ли нерегламентирано изсичане на дървета и незаконно строителство в чашката на язовир „Искър“, както и да предприемат всички предписани от нормативните актове мерки, с цел защита сигурността на населението.До ВАП следва да бъдат изпратени доклади, в които да са отразени посочените констатации, допуснати нарушения, образувани административни и административнонаказателни производства, както и мерките за преустановяване на нарушенията. Трябва да бъдат включени и всички данни за наличието на действия или бездействия от страна на административни органи.

Ако в хода на работата по случая бъдат установени и данни за престъпление, следва да се сезира компетентната прокуратура и структури на МВР.