Те ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на централния бюджет

Правителството одобри допълнителни разходи в размер на до 10 000 000 лв. по бюджета на Централната избирателна комисия (ЦИК) за 2021 г. за осигуряване на допълнителни специализирани устройства за машинно гласуване, съгласно Изборния кодекс. В тази сума е включен и ДДС. Средствата ще бъдат осигурени чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 г.

Какво показа експериментът с машинното гласуване

„Сиела Норма” АД е подписала договора за машините за вота

ЦИК пуска симулатор за машинно гласуване на сайта си до дни