Между 6 месеца и една година се работи със семейството при реинтеграция

Представете си свят, в който има дом за всяко дете. За начините да създадем такава светла действителност днес гости в "Социална мрежа" са Кирил Кирилов - ръководител направление „Ранно детско развитие и терапевтични услуги“ и Йоана Стоянова - Ангелова - социален работник в направление "Приемна грижа".

Според Кирилов едва 2% от живеещите в домове за деца са сираци. За останалите родителите или близки могат да поемат грижата за тях, но не го правят.

По думите му между 6 месеца и една година се работи със семейството при реинтеграция. А отварянето на Дневен център за деца с увреждания е облекчило много родителите. 

"Част от навършилите 18-годишна възраст отиват в защитени жилища", обясни той.

"Понякога настаняването в институция е избор на социален работник заради условията на живот в семейството, които се оказват неподходящи за деца", обяснява от своя страна Ангелова.

Центрове от семеен тип ще заменят домовете за сираци.

"Чрез тях приемната грижа се разширява и гарантира добър живот и качествена грижа за децата в приемни семейства", обясни тя.

А приемните родители трябва да са отворени към потребностите на децата и етапите на тяхното  развитие.

Целия разговор гледайте във видеото.

Всички новини от NOVA NEWS гледайте в канала на телевизията във Vbox7.