Канализационните щрангове са неизменна част от всеки дом

Профилактичното почистване на канали е нещо изключително важно за поддържането на тяхната добра работа и за подпомагане на функциите им. От 151.bg са сигурни, че голяма част от хората въобще не са се замисляли какво е състоянието във вътрешността на канализационните тръби, които всъщност се грижат за правилното функциониране на тоалетната, мивката и въобще за цялата баня. Канализационните щрангове са неизменна част от всеки дом, затова редовното им почистване е важно. По този начин ще се отървете от евентуални скъпоструващи ремонти, като запушване на канала или неговото спукване, натежаване и разместване и т.н. Препоръчително е профилактичната инспекция да се извършва поне веднъж на 5 години, като за целта е нужна водопроводна камера с дълго жило (тяло), което се прокарва по вътрешността на тръбата и снима всички, което се намира вътре в нея. Два са основните способа, чрез които се извършва почистване на натрупалите се замърсявания и отстраняване на запушванията като тази операция е необходимо да се изпълнява от квалифицирани водопроводчици. Нека ги разгледаме поотделно..

Хидродинамичен метод

Методът се извършва чрез хидравлична помпа, изтласкваща вода с голяма сила и високо налягане. Силата на възпроизведеното течение повлича със себе си всякакви натрупвания, дори тежки и големи предмети. Ефикасна е в премахването дори на налепите и утайките по стените на тръбите, стояли там години наред. Лидер сред хидравличните помпи е ВОМА. Освен за почистване на тръбите, тя често се използва и за отстраняване и избутване на тежки замърсявания, образували твърди и непробиваеми блокажи. Важно е преди включването на машината и изтласкването на вода в канала, предварително да се провери дали всички изходи по тръбите са затапени (затворени), за да не излезе водата през някой от тях и да образува непредвиден теч.

Механичен метод

Механичният метод е вид професионален способ за отстраняване на голям порядък замърсители и то най-вече за тръби с широк диаметър. Такива са някои канализации на тоалетните и обществените канализационни системи и шахти. Този метод предлага кардинално разчистване на всички замърсявания вътре в тръбите, затова преди да се предприеме, се извършва диагностика и инспекция, доказващи силната и наложителна употреба на този метод. Механичните помпи отново работят на принципа на хидравличните, като изтласкват голямо количество вода под налягане. Снабдени са с няколко вида дюзи, приложими при стеснения в тръбите или чупки и завои. Чрез различните дюзи струята на водата се насочва в различна посока, за да може да премине еднакво и ефикасно добре през цялата дължина на стените. Такъв тип вътрешно промиване на щранговете удължава техния експлоатационен срок, избавя Ви от проблеми със запушвания, увеличава сечението на тръбите с водата и подобрява тяхната функционалност.

За да нямате проблеми със запушени канали – повикайте Вашия водопроводчик за редовна профилактика и промивка на каналите.