Той изтичаше на 30 септември

Кабинетът прие Решение за изменение и допълнение на Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България. Така срокът се удължава до 31 декември 2023 г. при действащите в момента условия.

През 2022 г.  за първи път Министерският съвет приема програмата. Срокът ѝ е удължаван няколко пъти, като съгласно решение на Министерския съвет от 27.06.2023 г. той изтича на 30 септември 2023 г.

До 10 дни изплащат на хотелиери близо 18 млн. лв. за украинските бежанци

С решение на премиера от 4 септември е създадена работна група за разработване на програмата. Проектът е на финален етап на разработване и с него ще се очертаят мерките по приоритетни области, които да осигурят възможност за живот и реализация на лицата .