Той избира седем подтеми – огънят, ловът, земеделието, създаването, масата, фър-люш, изпращането

Скулпторът Павел Койчев представи новата си изложба „Homo sapiens – възпоменания“. Той провокира размисли за пътя на човека и човечеството, за трудностите на израстването, за отговорността към поколенията, които отново и отново ще търсят огъня, ще ловуват и ще обработват земята, за да си доставят храна, ще създават свой свят, ще празнуват, но в нов кръг от спиралата на живота.

Световноизвестният скулптор Павел Койчев представя най-новата си експозиция

Койчев избира седем подтеми – огънят, ловът, земеделието, създаването, масата, фър-люш, изпращането. Формиращи човека в неговото еволюционно и социално развитие, тези жизненоважни открития и дейности са съпътствани от паузи за радост и общуване.