Това показват данните на НСИ

За първи път средната брутна работна заплата у нас е по-висока от 2000 лв. Това показват данните на НСИ.

За септември 2023 средното брутно месечно възнаграждение е 2072 лв. Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. е 1973 лв., за август - 1957 лв.

Ще се подобри ли животът ни след вдигането на линията на бедност

Общо, за третото тримесечие на 2023 г. Националният статистически институт отчита средна месечна работна заплата от 2000 лв. Размерът нараства спрямо второто тримесечие на 2023 г. с 2,2%.

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Държавно управление” - с 13,4%, „Образование” - с 12,2%, и „Селско, горско и рибно стопанство” - със 7,5%.