Той коментира темата преди заседанието на ресорната парламентарна комисия

"Очаквам заседанието да премине в конструктивен тон. Истинската дискусия за бюджета вероятно ще бъде, когато влезем на второ четене и се гледат текстовете текст по текст". Това заяви финансовият министър Асен Василев преди заседанието на ресорната парламентарна комисия, която започва да гледа финансовата рамка на държавата за следващата година.

ПАРИТЕ НА ДЪРЖАВАТА: Бюджет 2024 - на обсъждане в парламента

Асен Василев обясни, че с данъчните закони на общините се дава възможност да събират патентен данък за всички ресторанти с под 100 000 лв. оборот, като те ще бъдат освободени от корпоративен данък.

Проектобюджетът на Василев предвижда увеличаване на максималния осигурителен доход за всички осигурени лица за 2024 г. на 3750 лв.

Размерът на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. става 933 лв. 526 лв. е новият размер на линията на бедност.

Бюджетът е разчетен при 3% касов дефицит и 2,9% дефицит на начислена основа. Растежът на БВП да достигне догодина 3,2%. Очаква се доста висок растеж на публичните инвестиции, почти 10 млрд. лв. са предвидени в бюджета за публични инвестиции. Очаквам инфлацията догодина да продължи да се забавя. Бюджетът е разчетен при средногодишна инфлация от 4,8%. Очаквам нарастване на заетостта и спадане на безработицата, заяви финансовият министър Асен Василев по време на заседанието на Комисията по бюджет и финанси.

“За първи път в този бюджет инвестиционната политика е изведена на проектен принцип”, добави Василев и коментира, че в последните 10 години размерът на неизпълнените капиталови програми е в размер на над 16 млрд. лв.

“В бюджета са заложени значителни плащания свързани със социалната и демографската политика - 104 млн. лв. свързани с новия размер на линията на бедност, 23 млн. лв. за целогодишното обезпечаване на еднократната помощ за ученици, 41 млн. лв. увеличение на месечните помощи за отглеждане дете с крайно увреждане, 15 млн. лв. за допълнителни средства за активна политика за пазара на труда, 132 млн. лв. свързани с ефекта от промяната на МРЗ", изброи Василев.

"82 млн. лв. са за разкриване на нови социални услуги, 43 млн. лв. за увеличение на издръжката за специализираните заведения за социални услуги. Бюджетът на здравеопазването се увеличава с над 1 млрд. лв. Като макрополитика, зададена от МФ и МЗ, е да се повиши достъпността", каза още министърът.

Предвидено е увеличаване на пенсиите с 11% от 1 юли. Предвидено е увеличение на годишните добавки от 1 юли с 30%“, каза още той и добави, че са предвидени средства за спорта, както и културата.

Димитър Радев, управител на БНБ, отправи няколко препоръки за този Бюджет, както и тези, които ще бъдат създавани в бъдеще. Народната банка препоръчва от една страна да се направи опит да се поддържат антициклични нива на бюджетните разходи, а от друга - и на бюджетното салдо.

“Струва ми се за важно да се направи оглед в рамките на тригодишната бюджетна прогноза и да се осигури намаляващ тренд на бюджетния дефицит, също така по отношение на намаляване на бюджетните разходи и да се заложат буфери в бюжета”, посочи той.

Любомир Дацов от Фискалния съвет коментира, че от 2023 г. се планира голям структурен дефицит.

“От наша гледна точка основният проблем идва от това, че беше "изядено" фискалното пространство с вдигането на текущите разходи”, каза той и препоръча да се намери фискално пространство. “Проблемът с дефицита е, че дефицитите се пораждат от публичните разходи. Нашите изчисления показват, че почти през целия период политиката, която се предлага е проциклична, което означава, че инфлацията няма как да спадне толкова бързо в следващите години”, отбеляза той.

Васил Велев, председател на АИКБ, коментира, че те не споделят идеята за 3% дефицит. Според него увеличаването на приходите в бюджета също крие рискове и посочи, че след задълбочена дискусия АИКБ са отхвърлили и трите проекта за бюджет.

“Ние трябва да станем по-богати с по-мотивиран и качествен труд, а не с решение на ръководството”, смята Велев.

Източник: БГНЕС