Това показват данни на НОИ

С над 400 млн. лв. повече са приходите в Държавното обществено осигуряване (ДОО) за първите три месеца на тази година в сравнение със същия период на 2023 г. Това отчитат от Националния осигурителен институт (НОИ) в информация за касовото изпълнение на бюджетите на социалноосигурителните фондове, администрирани от института.

Към 31 март 2024 г. общият размер на отчетените приходи е малко над 3 млрд. лв., което представлява 23,6% изпълнение на плана за годината. Разходите възлизат на 5,713 млрд. лв. или 23,5% от заложените в плана. Те са с 696,6 млн. лв. повече в сравнение със същия период на 2023 г.

Изплащат добавките за пенсионерите преди Великден, пенсиите - след празника

Разходите за пенсии са най-много - те са в размер на 5,065 млрд. лв., което е 23,4% изпълнение на плана за годината. Броят на пенсионерите за март 2024 г. е 2 040 181. Те са с 11 268 души (0,6%) повече в сравнение със същия месец миналата година. Средният месечен размер на пенсията е 826,85 лв. В сравнение с март 2023-та той е по-висок с 88,10 лв. (11,9%), сочат данните.

Средният месечен размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст на един пенсионер за март 2024 г. е 910,49 лв. В сравнение с третия месец на предходната година, той е по-висок с 99,47 лв. (12,3%).

Следващата по значимост и големина група разходи в консолидирания бюджет на ДОО са разходите за изплащане на парични обезщетения и помощи по Кодекса за социално осигуряване. Към 31 март те са в размер на 605 млн. лв. или 23,8% изпълнение на плана за годината. Отчетените разходи са със 107,4 млн. лв. повече спрямо същия период на 2023 г. Общият размер на отчетените трансфери (нето) по консолидирания бюджет на ДОО към март 2024 г. е 2,73 млн. лв., сочат данните на НОИ.

Не изпускайте ритъма на деня! Последвайте ни в Google News Showcase