ИТ инфраструктура и развитие на софтуер

ИТ инфраструктура и развитие на софтуер

Професионалния екипи за разработване на софтуер и ИТ инфраструктура  

разработват и поддържат технически сайтовете от портфолиото на Нет Инфо, включително изграждане, развитие и дизайн на  

мобилни приложения и уеб платформи, които се използват от милиони потребители ежедневно.