Нашата култура


Нашата мисия е да създаваме вдъхновение, за да вълнуваме и оставяме следа.


Нашите ценности са в основата на всичко, което правим и решенията, които взимаме. Те определят подхода и поведенията ни всеки ден. На групово ниво създадохме три основни ценности: отговорност, отношение и новаторство.

Ние сме отговорни

Търсим и подсигуряваме необходимата информация, за да изпълним работата си по най-добрия начин; не се оправдаваме с другите; споделяме опит от грешките си.

Ние имаме отношение

Ние сме с отношение към колегите, работата и партньорите ни. Спазваме ангажиментите и задълженията си; оказваме помощ и съдействие; коректни сме в подаването на информация; изграждаме доверие; решаваме казуси заедно.

Ние сме иновативни

Инициативни сме; споделяме новости и тенденции с екипа си; предлагаме решения; намираме креативни и нестандартни подходи.

Развитие и обучение

В основата на успеха на Нова Броудкастинг Груп, стоят нашите хора - сплотен екип от доказани професионалисти. Затова инвестираме в тяхното развитие и растеж.

Въвеждащо обучение

Всеки нов служител участва във въвеждащо обучение, което цели запознаване с компанията, по-бърза ориентация и адаптация.

Кариерни възможности

Нашите служители първи научават за кариерните възможности в Нова Броудкастинг Груп. Даваме им предимство и при кандидатстване, като по този начин те получават възможност за израстване.

Обучения

Подпомагаме развитието на нашите служители с различни обучения според нуждите на отделите с помощта на външни консултанти.