Продажби

Продажби

Специалистите от екип „Продажби“ договарят, координират и предлагат дигитално присъствие на всеки рекламодател, включително рекламно обслужване, директни продажби, дигитален маркетинг, връзки с клиенти, автоматизирани продажби. Висококачествено обслужване на дългогодишни партньори и високо доверие е запазена марка на екипа. Работата е разнообразна и динамична, като предоставя много възможности за развитие.