Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг екипът работи върху стратегиите и кампаниите за развитие на онлайн платформите на компанията. Отделът пряко отговаря както за бизнес партньорствата реализирани съвместно с Нет Инфо, така и за затвърждаването и развитието на портфолиото на дигиталната онлайн медия, което продължава да се разширява с нови продукти, чрез които да бъдем по-близо до потребителите и до клиентите ни.