Финанси

Финанси

Екипът се грижи за коректното документиране, контрол, анализ и отчетност на радио бизнеса.  Хората в екипа са цветни  в буквалния и преносния смисъл на думата с разностранни интереси и хобита. 

Екипът вярва, че развитието и растежът могат да се случват с лекота.