Търговски отдел

Търговски отдел

Отделът се занимава с всички дейности по маркетинговите активности на вестниците и продажба на реклама във вестник Телеграф и Вестник Мач Телеграф