Производство и дистрибуция

Производство и дистрибуция

Екип „Производство и дистрибуция“ се занимава ежедневно с процеса на печат на двата вестника и подготовката на изданията за дистрибуция до крайните точки на продажба. Също така екипът работи по годишните абонаменти на в. Телеграф и в. Мач Телеграф, както и статистика и рипортинг на изброените дейности.