Продажби

Продажби

В отдел "Продажби" специалистите са с дългогодишен опит, като по-голямата част от тях са натрупали над 20 години. Многобройните партньори, спечелени във времето, са доказателство за професионализма на екипа и ефективността на реализираните кампании. Бързо и качествено обслужване и гъвкавия подход към всеки партньор е в гените на екипа.