carmarket.bg

carmarket.bg

CarMarket.bg е създаден, за да представя и споделя всички новости от света на автомобилите и актуалните тенденции. Съдържанието в платформата CarMarket.bg е фокусирано върху индустриални новини и технологии, като специално внимание се обръща върху електрификацията на парка и системите за автономно управление, върху тенденциите, нормативните промени, свързаните с България новости и пазарни тенденции.