Нашата култура

 

Нашата мисия е да създаваме вдъхновение, за да вълнуваме и оставяме следа.


Нашите ценности са в основата на всичко, което правим и решенията, които взимаме. Те определят подхода и действията ни всеки ден.

Ние сме отговорни

Отговорността за нас означава да търсим и осигуряваме необходимата информация, за да изпълним работата си по най-добрия начин, да не се оправдаваме с другите и да споделяме опит от грешките си.

Ние имаме отношение

Ние подхождаме с отношение към колегите, работата и партньорите ни. За нас това се изразява да спазваме ангажиментите и задълженията си, да оказваме помощ и съдействие, да бъдем коректни в подаването на информация, да градим доверие и да решаваме казуси заедно.

Ние сме иновативни

Създаваме иновации с инициативност. Споделяме новости и тенденции с екипа си, предлагаме решения, намираме креативни и нестандартни подходи в различните ситуации.

Развитие и обучение

В основата на успеха на Нова Броудкастинг Груп стоят нашите хора - сплотен екип от доказани професионалисти. Затова инвестираме в тяхното развитие и растеж.

Въвеждащо обучение

Всеки нов служител преминава въвеждащо обучение, което цели запознаване с компанията и бърза адаптация.

Кариерни възможности

Нашите служители първи научават за кариерните възможности в Нова Броудкастинг Груп. Даваме им предимство и при кандидатстване, като по този начин те получават възможност за професионално израстване.

Обучения

С помощта на външни консултанти ние подпомагаме развитието на нашите служители с различни обучения, съобразени с нуждите на структурните звена.