MedicalSpace.org e онлайн платформа, която предоставя безплатни кандидатстудентски курсове по биология и химия, проектирани конкретно за кандидатстване на медицинска специалност в България. Инициатор на проекта е Катерина Костадинова – практикуващ парамедик към най-голямата спешна болница в страната и доброволец по време на Ковид пандемията.

Проблемът, който Катерина е установила, е затрудненият достъп до медицинско образование. Конспектите за кандидатстудентските изпити по биология и химия надхвърлят знанията, които учениците получават по природни науки в училище. Кандидатстването в медицинска специалност в България изисква продължителна подготовка, свързана с посещаването на частни уроци или курсове. Разходите за частни уроци много често надвишават финансовите възможности на семействата на младежите, които мечтаят да станат лекари един ден.

Катерина и нейни съмишленици в проекта MedicalSpace.org провежда предварително проучване, в което участват 547 кандидат-студенти и студенти. Резултатите показват, че над 90% от младежите посещават частни уроци или курсове, като при повече от половината участници този процес продължава около две години. Всички анкетирани посочват, че частната кандидатстудентска подготовка представлява сериозно финансово натоварване за тях и техните семейства.

Решението, което екипът на MedicalSpace.org предлага, е създаване на кандидатстудентски курсове по биология и химия, които са достъпни онлайн и са безплатни. Към тях е интегриран и модул за ефективно учене. Курсовете съдържат учебни видеа, план-конспекти, мисловни карти, решения на задачи и материали за самоизпитване. Платформата дава възможност за платени онлайн консултации по трудните въпроси от конспекта. Учебното съдържание е съставено от студенти, преминали успешно през кандидатстудентската кампания и посветили се на каузата за достъпно образование.

Работата на младите автори се проверява от редактори – специалисти в областта на медицината, биологията и химията. Така се гарантира фактологичната точност на учебните материали, създават се условия за студентска заетост и различни поколения медици. Учени формират общност с осъзната и споделена отговорност към качеството на медицинското образование в страната.

Споделяйки идеята си за иновативния образователен проект, Катерина формира успешен екип от ентусиазирани млади специалисти, готови да се посветят на каузата за общодостъпно и качествено обучение за кандидатстване в медицинските специалности в България. Част от екипа на MedicalSpace.org са Мартин Кръстев – главен отговорник по административните въпроси, София Аспарухова – бъдещ дентален лекар и настоящ координатор социални медии, Марио Митончев – изкушен от науката фармацевт в развитие.

Мисията на младите и ентусиазирани специалисти на MedicalSpace.org е да осигури справедлив достъп до качествено медицинско образование от поколение за поколение. Инициативата е особено полезна за децата, които не разполагат с финансов ресурс за частна подготовка. Улеснени са и учениците от по-малки градове, където кандидатстудентски курсове или уроци изобщо не се предлагат или посещаването им е свързано със сериозни разходи за транспорт. За младежите, които се подготвят частно, платформата MedicalSpace.org е още една възможност за преговор и ценен източник на качествени учебни материали.

ПРОМЯНАТА, искат да постигнат:

Високата цел, към която екипът на MedicalSpace.org се стреми, е повишаване качеството на образование по биология и химия – фундамент на медицинските науки и гарант за критично мислещи поколения. Така мотивираните и борбени млади хора имат реален шанс да постигнат мечтите си, разчитайки преди всичко на собствените си усилия и независимо от финансовата ситуация, в която са поставени.

Усилията, вложени в реализирането на платформата MedicalSpace.org целят създаване на вдъхновяваща и подкрепяща среда за едно ново поколение компетентни, активни, социално ангажирани медици, в чиито ръце и умове ще е грижата за нашето здраве и за здравето на нашите деца.