Иван Димов е финалист от четвъртото издание на ПРОМЯНАТА с проекта Сингъл Степ. Организацията работи за подпомагане и овластяване на ЛГБТИ младежите чрез предоставяне на комплексна психологическа, здравна, правна и кариерна подкрепа. Мисията на Сингъл Степ е да подпомогне младежите от общността да развият потенциала и мечтите си и да могат да живеят пълноценно и достойно живота си в България. Социалното предприятие осигурява финансова устойчивост, дава поле за всестранна изява на младежите от общността и развива нови партньорства, които се борят със стигмата по темата.

Иван Димов е инвестиционен банкер, работил в САЩ и Австралия, занимава се активно със спорт – запален маратонец и CrossFit атлет. Дълги години живее в чужбина, но историята на едно българско момче, което харесва момчета го кара да промени живота си и да се завърне в България. Проблемът, с който Иван се сблъсква е, че ЛГБТИ младежите са обект на враждебност, отхвърляне и тормоз, които водят до сериозни психологически проблеми, липса на самоувереност, изолация у тях и търсене на по-добър живот извън България.

През 2019 г. отварят вратите на The Steps – социално предприятие и пространство, което осигурява финансова устойчивост на фондацията, дава поле за всестранна изява на ЛГБТИ младежи и развива нови партньорства, които водят до по-голямо приемане на темата в обществото.

От участието си в  ПРОМЯНАТА през 2017 г. досега, Сингъл Степ успява да изпълни всички от поставените си цели – създаване на онлайн чат, обслужван от обучени доброволци, мрежа от психолози в 10 града, групи за взаимопомощ за младежи и техните родители, кариерен център за младежи от общността, общностен център.

ПРОМЯНАТА, която искат да постигнат с настоящото си участие в конкурса

Амбицията на Сингъл степ е да задълбочи холистичната подкрепа, която осигурява на младежите от общността и да разрасне капацитета на кариерната си програма. Екипът продължава да работи за увеличаване капацитета на професионалистите, работещи с ЛГБТИ младежи чрез обучения за психолози, лекари, адвокати, училищни психолози, учители и други специалисти от различни области, които да подпомогнат младежите да реализират пълния си потенциал.

Имат за цел да популяризират модела на социалното си предприятие на национално и международно ниво. Чрез участието в различни инициативи искат да представят успешните практики и иновативни подходи в работата с ЛГБТИ младежи.

Повече информация може да откриете на: https://singlestep.bg/