Фалшивите новини

 

  • Какво е "фалшива новина"?

Не е лесно да се даде определение, което да обхваща всички аспекти на понятието „фалшива новина”, особено преведено от чужд език. Изразът „fake news”, често превеждан като „невярна информация”, вече е загубил част от първоначалното си значение. Английският например прави разлика между фалшив (fake) и неверен (false): това, което е фалшифицирано от това, което е неистинско. Основната разлика идва от това, че обикновено в статиите с фалшиви новини има доза истина, около която се развихря въображението на журналиста.

  • Кои са "фалшификаторите" на информация?

Създателите на фалшиви новини използват традиционни медийни похвати за привличане вниманието на читателя, например провокиращи заглавия, но успяват да го заблудят и да го накарат да повярва, че информацията, която чете, е истинска.

  • Как фалшивите новини могат да повлияят на общественото мнение?

Фалшивите новини целят да отклонят вниманието на читателя от същинската новина.

  • Как реагират традиционните медии на фалшивите новини?

В отговор на фалшивите новини много медии обединяват усилията си. Всички те се опитват да помогнат на зрителите и читателите си да разпознават невярната информация, за да не се превърнат в нейна жертва.

Световните медийни експерти разделят фалшивите новини в пет различни категории:

1. Умишлено измамни

Новини, създадени изцяло, за да подведат читателя.

2. Иронизиращи

Обикновено това са сайтове с хумористичен характер, които имат за цел да разсмиват, а често и да представят на читателя някакво политическо послание. Проблемът с този тип „новини” възниква, когато потребителите не разберат шегата, извадят историята от контекста и започнат да я споделят в социалните мрежи. По този начин читателите се превръщат в разпространители на фалшиви новини.

3. Заблуждаващи

Новини, които са написани с цел заблуда на читателя и се съобщават добросъвестно от реномирани източници на информация.

4. Изкривено докладвани

Умишлено подбиране на елементи от една история, които имат за цел да накарат читателя да повярва в определена теза. Обикновено не се представят всички гледни точки по темата.

5. Истории, в които „истината" е спорна

Новини, в чиито текст има сблъсък на мнения – представени са две или повече тези, без заключение коя от тях е истинска.

 

 Как да разпознаем фалшивите новини:

1. Коя медия разпространява новината?

Правете разлика между хумористични и сериозни новинарски сайтове. Запитайте се - познавате ли медията и имате ли ѝ доверие?

2. Какво казват експертите?

Много експерти изразяват мнението си по дадени въпроси, за да отрекат слухове в интернет. Когато се съмнявате в истинността на дадена информация, проверете какво мислят по темата два независими един от друг източника (експерти).
 

3. Кой е източникът на информация?

Проверете дали журналистът е посочил конкретно източника на информация или информацията се базира на друга статия. Проверете дали основният източник на информация е достоверен. Винаги поглеждайте началото или края на статията, където обикновено е посочен източникът на информация. Ако не е посочен източник, е редно да се съмнявате в достоверността на новината. В повечето достоверни материали се посочва начина на събиране на информацията.

4. Какво казват другите медии по темата?

Ако попаднете на статия, публикувана в непознат за вас блог, а информацията не е тиражирана никъде другаде, това е знак, че новината може би е фалшива. Винаги търсете и други резултати по темата, а ако те са малко или никакви, по-добре не разпространявайте новината.