Причината за увеличението на таксата е засиленото търсене на такива номера

 

Таксите за използването на еднакви цифри в регистрационния номер на автомобила бяха увеличени от правителството. На днешното си редовно заседание кабинетът реши номер с четири еднакви цифри да струва на водача 1500 лв., като услугата поскъпва с 500 лв.

 

Най-голямо е увеличението за комбинация от цифри "аа-вв", "ав-ва" и "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от 0 до 9, както и за регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание. За подобни номера вече ще се плаща по 300 лв. вместо досегашните 30 и 50 лв. За табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание цената остава 7000 лв.

 

Промените в ценовата листа бяха публикувани за обществено обсъждане в средата на февруари тази година, а още през ноември 2017 г. МВР обяви, че иска нови цени за услугите.

 

Вече ще има единни такси за първоначална регистрация на пътни превозни средства, за промяна в регистрацията им чрез смяна на регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията.

 

Така за първоначална регистрация и промяна в регистрацията, със смяна на табели с регистрационен номер, както и възстановяване на регистрацията на превозно средство с прекратена такава ще се плаща 35 лева за лека кола, 30 лева за ремаркета и полуремаркета и 28 лева за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни превозни средства. За транзитни и временни номера ще се плаща 20 лева.

 

С въвеждането на една такса за няколко услуги се цели облекчаване на административното обслужване и възможност за плащане на различни гишета. Предлагането на комплексни услуги ще спести няколкото такси към обслужващите банки, а се дава и възможност плащането да стане чрез ПОС терминални устройства, каквито има във всички пунктове за регистрация на автомобили.

 

Като аргумент за увеличение на таксите от правителството посочват факта, че търсенето на такива табели е засилено, а същевременно възможният им брой е много ограничен. Смята се, че с новите цени търсенето ще намалее.

Таксите за използването на еднакви цифри в регистрационния номер на автомобила бяха увеличени от правителството. На днешното си редовно заседание кабинетът реши номер с четири еднакви цифри да струва на водача 1500 лв., като услугата поскъпва с 500 лв.

 

Най-голямо е увеличението за комбинация от цифри "аа-вв", "ав-ва" и "ав-ав", където "а" и "в" са различни числа от 0 до 9, както и за регистрационен номер с комбинация от четири цифри по желание. За подобни номера вече ще се плаща по 300 лв. вместо досегашните 30 и 50 лв. За табели с регистрационен номер с комбинация от шест букви и/или цифри по желание цената остава 7000 лв.

 

Промените в ценовата листа бяха публикувани за обществено обсъждане в средата на февруари тази година, а още през ноември 2017 г. МВР обяви, че иска нови цени за услугите.

 

Вече ще има единни такси за първоначална регистрация на пътни превозни средства, за промяна в регистрацията им чрез смяна на регистрационен номер и за възстановяване на регистрацията.

 

Така за първоначална регистрация и промяна в регистрацията, със смяна на табели с регистрационен номер, както и възстановяване на регистрацията на превозно средство с прекратена такава ще се плаща 35 лева за лека кола, 30 лева за ремаркета и полуремаркета и 28 лева за мотопеди, мотоциклети, три- и четириколесни превозни средства. За транзитни и временни номера ще се плаща 20 лева.

 

С въвеждането на една такса за няколко услуги се цели облекчаване на административното обслужване и възможност за плащане на различни гишета. Предлагането на комплексни услуги ще спести няколкото такси към обслужващите банки, а се дава и възможност плащането да стане чрез ПОС терминални устройства, каквито има във всички пунктове за регистрация на автомобили.

 

Като аргумент за увеличение на таксите от правителството посочват факта, че търсенето на такива табели е засилено, а същевременно възможният им брой е много ограничен. Смята се, че с новите цени търсенето ще намалее.