След вече подаден сигнал за замърсена улица в това число и разбита, сега отново подавам сигнал с надежда, че ще се вземат някакви мерки, защото не остана улица, поради голямото движение на строителни камиони. Принудени сме да ходим с гумени ботуши заради дупките и калта, а колите ни през месец са на ремонт. Имаме подадена молба до кмета на район Витоша, за сега резултат никакъв.