Незаконно поставяне на антипаркинг съоражения, пазене на лични места за паркиране