пимен зографски -паркиране по тротоара пирманентно,всеки ден