Множество от дупки в участък от път 11,между с. Ковачица и разклона за с. Долни Цибър. Път с неравности и дупки от разклона за с. Горни Цибър и табелата за начало на община Козлодуй. Пътят е част от трасето за евакуация, част от Аварийния план на АЕЦ "Козлодуй".