Това е мястото на битката на Самуил с Василий, край с.Ключ, Беласица.След загубата, българските войни са ослепени, а Василий е наречен Българоубиец.