За пореден път на входа на парка в кв. "Триъгълника" във Велико Търново паркират автомобили, за да пазаруват. Трябва да преминеш, промушвайки се покрай тях, а с количка, с дете или възрастен човек е абсурд, да не говорим в зимното време с поледица и толкова много сняг... Това вече става пълен абсурд! Крайно наложително е общинските власти да обозначат, че това е ВХОД НА ПАРК, а не ПАРКИНГ на ЕДИН магазин и да се забрани спирането там!