Разликата между левите и десните снимки е 10км... Другата разлика е, че от ляво е българската граница, а от дясно - сръбската. 17.01.2016 г.