Така посрещаме евроделегацията! Благодаря за 2 часа задръстване в час пик!