Незаконно се секат дървета и се излива в дерето на река на ул."Горска ела" 15-17 в София. Липсва информационна табела. Там предстои строеж на жилищен комплекс, по информация от работниците това ще е път. Общината не знае нищо по въпроса.