Квартал "Ботунец", София. Господинът, собственик на половината трафопост, го е превърнал в магазин за хранителни стоки и си направи ремонт на покрива, лошо няма. Но всички отпадъци от ремонта бяха изхвърлени в другата половина, тоест държавната половина. И е така повече година!