Поне 3 от лампите в парк "Възраждане" в София, премигат учестено и непрестанно, което може да е пагубно за здравето на хора с епилепсия, както и на малки деца!