Живея в град Пазарджик на улица "8 март". След извършване на саниране, в блока мина комисия за приемане на извършеното, която одобри, но непосредствено след комисията заваля първия порой и всичко протече. Извиках домоуправителя да види какво се случва и тя се обади на фирмата, поставяла дограми. Пристигна техен представител, затегна болтовете на единия прозорец, защото имаше луфт и духаше и каза, че ще изпрати да видят от къде тече. Това беше всичко и никой повече не дойде. В продължение на 2 години имаме течове исках телефоните ,за да им се обадя, да дойдат да се запознаят с проблема, но домоуправителят ми казваше, че никой не вдига. След последния порой, отидох и пуснах жалба в общината, в която моля за повторна комисия и оглед с номер на жалбата, изпратих електронна жалба до омбудсмана.Незнайно защо изведнъж домоуправителката реши да направи събрание и да повика представител на фирмите, извършили ремонта. Представителят дойде, огледа, снима и се запозна със случая, което малко вдъхва доверие, че може би ще има някакво развитие. Не знам защо домоуправителката реши, че само моето семейство трябва да плаща двойна такса за чистачка и сега моето семейство плаща двойно. Помислих, че е станало някаква грешка и зададох въпроса в писмен вид на таблото за съобщения, на което тя също ми отговори в писмен вид, че ме уведомява. Сега плащам двойно, вече съм платил такса за миналия месец и така ще е за напред. Този, който си търси правата или се оплаква, плаща двойно. Докога ще е така в тази държава?