Всяка сутрин госпожата от “Чистота“ все едно си е в тях и видимо се дразни на хората, минаващи по тротоара на ул. “Република“, ж.к “Толстой“, гр. София.