В такова състояние се намират избените помещения в ж.к. "Запад", град Асеновград, блок 108, вход "В".