Писмо от Велимир Даниелов, на 6г. от гр. Бяла Слатина