Дойде и първият сняг в с.Хърсово,общ.Самуил,обл.Разград!