Днес 07.12.2021 г. в град София на кръговото кръстовще на бул. "Христофор Колумб" към ул. "Източна тангента" - отремонтирано в края на лятото, колата пропадна в дупка, която не се вижда, защото е запълнена с вода и няма никаква сигнализация за нея. Спасението беше теглене с въже. До вечерта не беше предприето нищо за обозначаване на проблема или за решаването му. Кой ще плати нанесените щети по автомобилите....