Здравейте, много сте ми симпатични, с възхищение следя как разрешавате  проблемите. След молби към нашата община, дистигнахме до това. След всеки дъжд водата която се стича, се отблъсква от нашата къща.

 С голямо уважение: Пламенка Минева