По пътя от с. Губислав до хижа Пробойница! Това е част от новата електроинсталация. Внимание, високо напрежение!