ТЕЦ - "Брикел" продължава да нарушава комплексното си разрешително. Неорганизирани емисии от цялата сграда, които не се пречистват по никакъв начин и засипват с прах град Гълъбово.